• I niedziela Wielkiego Postu

  Pierwsze czytanie Rdz 9,8-15 Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: [...]

 • VI niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Kpł 13, 1-2. 45-46 Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: [...]

 • V niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Hi 7,1-4.6-7 Job przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania [...]

 • IV niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Pwt 18,15-20 Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi [...]

 • III niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Jon 3,1-5.10 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: [...]

 • II niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie 1 Sm 3,3b-10.19 Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się [...]

 • Święto Chrztu Pańskiego

  Pierwsze czytanie Iz 55, 1-11 Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, [...]

 • Święto Świętej Rodziny

  Pierwsze czytanie Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 Pan tak powiedział do Abrama podczas [...]

 • IV niedziela adwentu Wigilia Narodzenia Pańskiego

  Pierwsze czytanie 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Gdy król Dawid zamieszkał [...]

 • III niedziela adwentu

  Pierwsze czytanie Iz 61, 1-2a. 10-11 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan [...]