• XI niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Ez 17, 22-24 Tak mówi Pan Bóg: „Ja także wezmę wierzchołek [...]

 • X niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Rdz 3, 9-15 Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał [...]

 • IX niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie Pwt 5, 12-15 Tak mówi Pan: „Będziesz zważał na szabat, aby [...]

 • Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Pierwsze czytanie Pwt 4, 32-34. 39-40 Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych [...]

 • Zesłanie Ducha Świętego

  Pierwsze czytanie Dz 2, 1-11 Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem [...]

 • Wniebowstąpienie Pańskie

  Pierwsze czytanie Dz 1,1-11 Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił [...]

 • VI Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu [...]

 • V Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 9, 26-31 Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się [...]

 • IV Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 4,8-1 Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: „Przełożeni ludu i starsi! [...]

 • III Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 3, 13-15. 17-19 Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, [...]