Pracownia komputerowa

Przy naszym kościele istnieje od 2010 r. Pracownia Komputerowa im. Matusi Małgorzaty. W naszej pracowni prowadzone są kursy komputerowe dla osób starszych z zakresu podstaw obsługi komputera, Internetu, sieci społecznościowych (Facebook) i komunikacyjnych oraz smartfona. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający naukę na najnowszych systemach komputerowych. Kursy prowadzone są w małych grupkach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego uczestnika i szybki postęp. Spotkania odbywają się 2 x w tygodniu po 3 godz. dla każdej z grup.

Krótka historia

Pracownię założył w 2010 r. ks. Kazimierz Kurek SDB, w sali, gdzie mieściła się parafialna biblioteka założona przez panią Jadwigę Częstochowską w 1977 r. i była prowadzona przez kolejne 39 lat, do 2016 r. Od tego roku bibliotekę zlikwidowano a Pracownię Komputerową prowadzi kd. Cezary Lipka SDB. Po gruntownym remoncie sali i wyposażeniu w nowy sprzęt komputerowy i wykładowy rozpoczęły się od 4 stycznia 2017 r. regularne kursy komputerowe.