Wspólnota Różańcowa

Żywy Różaniec

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku Każda z osób tworzących wspólnotę zobowiązywała się do rozważania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Stowarzyszenie Żywego Różańca, zatwierdzone przez papieża Grzegorza XVI, w krótkim czasie rozprzestrzeniło się w całej Francji, a następnie w świecie.

16 października 2002 r papież Jan Paweł II ogłosił List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, w którym zachęca do modlitwy różańcowej, wyjaśnia jej znaczenie i tłumaczy, jak ją prawidłowo odmawiać. Jednocześnie rozszerza modlitwę różańcową o pięć tajemnic światła, aby „różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii.” Odtąd cały różaniec liczy dwadzieścia tajemnic, czyli żywe róże składają się z dwudziestu osób.

W naszej parafii istnieje trzynaście kół żywego różańca .Obowiązkiem każdego członka wspólnoty jest: odmawianie jednej dziesiątki różańca, udział w comiesięcznej zmianie tajemnic, częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach Maryjnych, szerzenie czci Matki Bożej przykładem życia i działalnością apostolską.

Opiekę duszpasterską nad grupami sprawuje ks. Wiesław Kania. Cała wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 17.00. Po modlitwie różańcowej ks. Wiesław Kania wygłasza konferencję przeznaczoną na dany miesiąc i omawia sprawy bieżące.

Nauki pomagają członkom Żywego Różańca utwierdzać się w swoim powołaniu, lepiej rozumieć rozważane tajemnice w poczuciu odpowiedzialności za siebie samych, za własne rodziny, za Kościół, Ojczyznę i cały świat.