Wspólnota Katechetów

„Ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (Adhortacja Jana Pawła II „Catechesi tradendae”)

Zespół katechetów w naszej parafii liczy dwadzieścia dwie osoby: siedemnastu katechetów świeckich, czterech księży i jedną siostrę zakonną Pasjonistkę, którzy z zaangażowaniem i troską swoim słowem, posługą i postawą starają się nieść Chrystusa dzieciom i młodzieży.

Zakres katechezy obejmuje przedszkola nr 21, 27, 33, „Entliczek Pentliczek”, „Pinokio”, MAX – Akademię Przedszkolaka, Szkołę Podstawową nr 21, II Prywatną Szkołę Podstawową Z. O. K „Profesor”, Edumontessori Szkołę Podstawową, Gimnazjum nr 6, 10,14, PUL, „Profesor”, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, PUL, „Profesor”, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1,2, ZDZ Płock, ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Płocku.

Każdy z katechetów aktywnie włącza się wraz z katechizowanymi w życie parafii przygotowując uroczystości parafialne, oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy Świętych i nabożeństw okolicznościowych w roku liturgicznym: nabożeństw różańcowych, Drogi krzyżowej, Pierwszych Piątków Miesiąca, rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

Ksiądz Proboszcz wraz z katechetami przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Za duchową formację młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Sylwester Groń.

Zharmonizowaniu prac parafialnych służą comiesięczne spotkania katechetów z Księdzem Proboszczem, który jest opiekunem wspólnoty. Wszystkie troski i radości są wspólnie przeżywane i zawierzane Panu Bogu w modlitwie.