Obecnie pracujący

KS. WIESŁAW KANIA SDB

Proboszcz parafii,
Dyrektor wspólnoty zakonnej

KS. MIROSŁAW HOŁOWNIA SDB

LSO, Kościół Domowy, Oaza,
Kapelan Drużyny Piłkarskiej Bossy Płock

KS. SYLWESTER GROŃ SDB

Wikariusz parafii,
kancelarzysta, opiekun SSW

KS. JAN KUREL SDB

Administrator parafii
i domu zakonnego

KS. MARIAN CHALECKI SDB

Duszpasterz akademicki,
nauczyciel religii

KS. DAMIAN MACKIEWICZ SDB

Nauczyciel religii

KS. JACEK WOŹNIAK SDB

Nauczyciel religii

KS. CEZARY LIPKA SDB

Nauczyciel religii

KS. KRZYSZTOF TOCZYSKI SDB

Kapelan więzienia

KS. ALOJZY GRYSZKO SDB

Opiekun Ministrantów Honorowych

KS. ZENON JAKUBOSZCZAK SDB