• VI Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu [...]

 • V Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 9, 26-31 Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się [...]

 • IV Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 4,8-1 Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: „Przełożeni ludu i starsi! [...]

 • III Niedziela Wielkanocna

  Pierwsze czytanie Dz 3, 13-15. 17-19 Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, [...]

 • Niedziela Miłosierdzia Bożego

  Pierwsze czytanie Dz 4, 32-35 Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy [...]

 • Zmartwychwstanie Pańskie

  Pierwsze czytanie Dz 10,34a-37-43 Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: [...]

 • Niedziela Palmowa

  Pierwsze czytanie Iz 50,4-7 Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść [...]

 • V niedziela Wielkiego Postu

  Pierwsze czytanie Jr 31,31-34 Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem [...]

 • IV niedziela Wielkiego Postu

  Pierwsze czytanie 2 Krn 36,14-16.19-23 Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, [...]

 • III niedziela Wielkiego Postu

  Pierwsze czytanie Wj 20,1-17 W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja [...]