Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (4-7 małżeństw wraz z księdzem). Przez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami wspomagamy się wzajemnie w budowaniu szczęśliwych, chrześcijańskich rodzin. Jeździmy też na rekolekcje oraz spotykamy się towarzysko przy różnych okazjach.

Aby budować jedność w małżeństwie i w rodzinie realizujemy zobowiązania, które nam to ułatwiają. Są to:

  • codzienny Namiot Spotkania (modlitwa osobista),
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • regularne studium Pisma Świętego,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.