1. Różaniec z wypominkami w listopadzie codziennie o godz. 1715. 12 XI niedziela numery od 196 do 294, 13 XI poniedziałek numery od 295 do 347 i nast., 14 XI wtorek numery od 1 do 102, 15 XI środa numery od 103 do 195, 16 XI czwartek numery od 196 do 294, 17 XI piątek numery od 295 do 347 i nast., 18 XI sobota numery od 1 do 85, 19 XI niedziela numery od 86 do 174.
  2. W dzisiejszą niedzielę – Słowo Boże głosi do nas Ksiądz Jarosław Wąsowicz Salezjanin.
  3. W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy św. ministranci rozprowadzają, rogale z białym makiem w cenie 15 zł (za dwa rogale). Warto zakupić na niedzielny stół na deser obiadowy. Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Ministrancki. Za wsparcie ks. Mirosław Hołownia wraz z ministrantami składa serdeczne Bóg zapłać!
  4. W sobotę – 18 listopada – zapraszamy na film do kina Przedwiośnie o godz. 1400 pod tytułem „Figurant”. Koszt biletu 13 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
  5. W niedzielę – 19 listopada – na Mszę św. o godz. 1030 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. Po Mszy św. spotkanie w dolnym kościele.
  6. W niedzielę – 19 listopada – na Mszę św. o godz. 1200 do dolnego kościoła zapraszamy młodzież naszej parafii, która w kwietniu pragnie przyjąć sakrament bierzmowani
  7. Pan kościelny Tomek rozpoczął roznoszenie poświęconego opłatka na stół wigilijny. Ofiary, które złożycie z tej okazji Drodzy parafianie przeznaczymy na bieżące utrzymanie naszej świątyni oraz inwestycje prowadzone w kościele oraz wokół niego. Pan Tomek rozprowadzać opłatek będzie w tygodniu od 13 listopada na ulicach Kilińskiego, Dojazd, Gradowskiego oraz Padlewskiego. Przyjęcie opłatka to świadectwo łączności ze wspólnotą parafialną. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne podziękowania Bóg zapłać

Z życia kościoła

1. Danuta Siedzikówna ps. Inka urodzona 3 września 1928 roku w Guszczewinie na Podlasiu. Była córką Wacława Siedzika, leśniczego i Eugenii z domu Tymińskiej. Miała dwie siostry, Wiesławę i Irenę. Kształciła się w szkole powszechnej w Narewce. Początkowy okres wojny Danuta Siedzikówna spędziła w szkole sióstr salezjanek w Różanymstoku k. Dąbrowy Białostockiej. W grudniu 1943 roku – niedługo po zabiciu matki przez Niemców – razem z siostrą Wiesławą wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie odbyła szkolenie medyczne. Sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu, pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego. 20 lipca 1946 roku Inka została aresztowana i przewieziona do więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny. W więzieniu była bita i maltretowana, lecz mimo to nie zdradziła niczego, co mogłoby naprowadzić bezpiekę na ślad brygad wileńskich. Zmarła w wieku zaledwie 17 lat. Danuta Siedzikówna stała się symbolem niezłomnej postawy i ofiarnej walki o Polskę, toczonej przez żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 3 sierpnia 1946 roku. została skazana na dwukrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Czekając na wykonanie wyroku, z więzienia karno-śledczego przy ul. Kurkowej w Gdańsku przekazała krewnym gryps: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Wyrok na niespełna osiemnastoletniej „Ince” wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Cześć i chwała Jej pamięci.

2. Dnia 4 listopada 2023 roku obchodziliśmy 100. rocznicę śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej – wybitnej Polki, patriotki, pedagoga, wspaniałej kobiety, wiernej żony i oddanej matki, kandydatki na ołtarze Kościoła. W świecie, w którym – w pogoni za wolnością – próbuje się podważać fundamenty naszej cywilizacji, tworząc nową wizję człowieka, społeczeństwa, państwa i Kościoła; w świecie w którym tworzy się sztuczne systemy wartości i katalogi praw w oderwaniu od Boga, człowiek staje się coraz bardziej zniewolony i samotny. W tym kontekście warto więc przyjrzeć się życiu Generałowej Zamoyskiej, która w Ewangelii Jezusa Chrystusa odkryła drogocenną perłę, dla której warto poświęcić życie. Urodziła się ona 4 lipca 1831 roku w Warszawie jako córka Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich i Adama Tytusa Działyńskiego. Był to czas Powstania Listopadowego, którego konsekwencje poważnie zaciążyły nad przyszłym losem całej rodziny Zamoyskich. Dzięki Jadwidze Zamoyskiej łatwiej zrozumiemy, że wszystkie stany życia – dzięki działaniu łaski Bożej oraz zaangażowaniu i wytrwałości każdego z nas – mogą stać się drogami uświęcenia. Ona sama pisała: „Świętość polega na cnotach dla każdego przystępnych potrzeba tylko dobrej woli, woli wiernej, mężnej, roztropnej, cierpliwej, pokornej, wytrwałej” (O pracy). Zmarła 4 listopada 1923 roku, w Kórniku w rodowej siedzibie Działyńskich, dokąd wróciła po latach emigracyjnej tułaczki.

Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w tym tygodniu na tacę, do skarbonek świątyni oraz w kancelarii na cele wspólnoty parafialnej oraz na utrzymanie świątyni. Bóg zapłać!

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.
Salezjanie.