Pierwsze czytanie
Ez 33, 7-9

Tak mówi Pan: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.

Refren psalmu responsoryjnego

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Drugie czytanie
Rz 13, 8-10

Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!” Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa

Ewangelia
Mt 18, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

 MYŚLI NA NIEDZIELĘ

Dzisiaj Ewangelia proponuje nam rozważenie kilku zaleceń Jezusa, które skierował do Swoich uczniów, ówczesnych i późniejszych. Także w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej miały miejsce uchybienia i zachowania sprzeczne z wolą Boga.
Końcowy werset daje nam ramę dla rozwiązywania problemów, które pojawiają się w Kościele na przestrzeni dziejów: «gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». Jezus jest obecny we wszystkich okresach życia Swego Kościoła, Jego “mistyczne Ciało” ożywiane jest przez nieustanne działanie Ducha Świętego. Zawsze jesteśmy braćmi, czy wspólnota jest wielka czy mała.
«Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata». Jak piękny i lojalny jest związek braterstwa, o którym poucza nas Jezus! W obliczu uchybienia wobec mnie czy innych, mam prosić Pana o łaskę przebaczenia, aby zrozumieć, a ostatecznie, aby spróbować poprawić mojego brata.
Dziś nie jest to takie proste, jak wtedy, gdy Kościół był nieliczny. Ale jeśli myślimy o wszystkim w dialogu z Bogiem naszym Ojcem, On nas oświeci, aby znaleźć czas, miejsce i odpowiednie słowa, aby spełnić nasz obowiązek pomocy. Ważne jest, byśmy oczyścili nasze serca. Święty Paweł zachęca nas do korygowania innych z dobrą intencją: «gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie».
Głęboka miłość i pokora pomogą nam znaleźć łagodność. «Działajcie z ręką matki, z nieskończoną delikatnością naszych matek, kiedy leczyły nam duże i małe rany naszych dziecięcych zabaw i potknięć». Tak koryguje nas Matka Jezusa i nasza Matka, z inspiracją, by jeszcze bardziej kochać Boga i bliźniego.