1. Kancelaria Parafialna w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 1530 – 1730. Nie jest czynna w sobotę.
  2. We wtorek – 9 lipca – Ksiądz Proboszcz zaprasza Zelatorki Żywego Różańca do kawiarenki po Mszy św. o godz. 1800.
  3. W dniach 16-17 lipca organizowana jest akcja ekologiczna polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tego sprzętu będzie miał miejsce 18 lipca o godz. 900. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie placówki misyjnej prowadzonej przez Księdza Marka Brulińskiego w Brazylii. Sprzęt składamy na placu przykościelnym.
  4. We wtorek – 16 lipca – obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Po Mszy św. o godz. 1800 chętni mogą przyjąć szkaplerz Najświętszej Maryi Panny. Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością Zakonu Karmelitańskiego. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży Klemensa VII, Piusa V, Grzegorz XIII, Pawła V, Klemensa X, a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II. Szkaplerz w istocie jest „habitem”. Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej ścisłym stopniu do Zakonu karmelitańskiego, poświęconego służbie Matki Najświętszej, aby doświadczać macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się w Jezusa Chrystusa (św. Jan Paweł II). Serce nabożeństwa szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej służbę.
  5. W niedzielę – 21 lipca – nastąpi poświęcenie aut po każdej Mszy św. Ofiary składany z tej okazji przeznaczamy na środki transportu dla misjonarzy.
  6. Z dniem 1 sierpnia obowiązki proboszcza i dyrektora domu przejmie Ksiądz Sławomir Szczodrowski sdb z Warszawy. Ksiądz Wiesław Kania sdb przechodzi do Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku.
  7. W dniach od 6 – 15 sierpnia będziemy gromadzić  się przy figurce matki Bożej o godz. 2045. W ten sposób będziemy wspierać naszą modlitwą pielgrzymujących do tronu Pani Jasnogórskiej. W dzisiejszą niedzielę możemy się zapisać na Pielgrzymkę Duchową po każdej Mszy św. Ofiara za modlitewnik Pielgrzyma Duchowego dobrowolna.

Z życia parafii

W dniach od 24 do 28 czerwca br. odbyły się półkolonie letnie organizowane przez Oratorium im. św. Dominika Savio w Płocku. Podczas pierwszego turnusu w pierwszym tygodniu wakacji udział wzięło 65 osób w tym 10 osób obsługi – wychowawcy i animatorzy. Zajęcia programowe prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. W planie wypoczynku była modlitwa i słówko na dzień dobry, animacja muzyczna prowadzona przez ks. Krzysztofa Toczyskiego sdb, integracja w grupach, zajęcia plastyczne. Na uczestników czekały następujące atrakcje: wyjazd do Sali zabaw „Fikołki” w Galerii Mazovia, wyjazd do Parku Wodnego w Płocku, zajęcia muzyczne prowadzone na sportowo przez Pana Henryka Kubiaka z Kutna, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zajęcia w grupach, film edukacyjny, gry i zabawy na boisku sportowym. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana przez Kierownika Oratorium ks. Henryka Chibowskiego, który wygłosił homilię do czytań z dnia o drzewie, które przynosi owoce. Dziękujemy wszystkim wychowawcom, animatorom, uczestnikom a przede wszystkim rodzicom, którzy zaufali nam salezjanom i przyprowadzili swoje dzieci. Zainteresowanie półkoloniami jest bardzo duże. W następnych latach trzeba będzie ofertę rozszerzyć.

Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w tym tygodniu na tacę, do skarbonek świątyni oraz w kancelarii na cele wspólnoty parafialnej oraz na utrzymanie świątyni. Bóg zapłać!

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.
Salezjanie.