W dniu 29.10.2017 r. na zaproszenie Wspólnoty Krwi Chrystusa w Płocku, odbyło się spotkanie i Niedziela Misyjna w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Płocku. Niedziela Misyjna miała na celu ożywienie działalności Wspólnoty w tej parafii. Na spotkanie przyjechał moderator krajowy WKC ks. Bogusław Witkowski z Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie, wraz z animatorką krajową WKC – Teresą Świderską.
Ks. Bogusław głosił słowo na każdej mszy św. Mówił o duchowości Krwi Chrystusa, o tym jak łatwiej jest rozumieć Boga, kiedy należymy do tej Wspólnoty, o życiu „słowem Bożym”. Jak zmienia się życie, kiedy człowiek ufa Bogu, o najważniejszych przykazaniach miłości: Boga i bliźniego. Wspólnie możemy uczynić więcej dla innych i dla siebie. O tym jaką siłę i moc ma modlitwa wspólnotowa, jak Bóg zmienia nasze życie w formie krótkich świadectw, mówiła Danuta Ilińska i Teresa Świderska.

Sprzedawaliśmy też materiały z wydawnictwa z Misjonarzy Krwi Chrystusa POMOC. Zainteresowanie materiałami było duże. Na mszy św. o godz. 16:00 Wspólnota obchodziła uroczystość odpustową swego patrona – św. Kaspra del Buffalo. Po mszy św. odbyła się agapa, w której uczestniczyli członkowie WKC i zainteresowane osoby naszą Wspólnotą. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami – jak to jest być członkiem WKC. Wszyscy byli zadowoleni ze spotkania, a szczególnie z miejsca tego spotkania. Byliśmy pierwszą Wspólnotą, która spotkała się w konsekrowanym 14 dniu temu – kościele Matki Bożej Fatimskiej. Na dalszą naszą posługę otrzymaliśmy błogosławieństwo ks. Bogusława.

Bogu niech będą dzięki za dany nam czas. Danuta Ilińska.