Dnia 16 maja odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez j. e. ks. bpa Piotra Liberę. To szczególny czas dla kościoła lokalnego, podczas którego Biskup Ordynariusz może dokładnie zapoznać się z pracą duszpasterską danej placówki na wszystkich jej obszarach. W naszej parafii ks. biskup poznał naszą wspólnotę zakonną, odwiedził chorą, udał się z wizytą do jednej ze szkół, na śniadaniu poznał rodziców kapłanów wywodzących się z naszej parafii, spotkał się z katechetami oraz z przedstawicielami wszystkich grup parafialnych. O godz. 18:00 ks. biskup przewodniczył Mszy Św., podczas której udzielił 144. osobom sakramentu bierzmowania.