Wielki Piątek to czas rozmyślania nad męką Chrystusa i jego śmiercią na Golgocie. W tym dniu nie odprawia się żadnej Mszy Świętej – sprawuje się jedynie Liturgię Męki Pańskiej.
Liturgii przewodniczył ks. Marian Chalecki SDB. Liturgię rozpoczął bardzo wymowny obrzęd – prostracja – kiedy to kapłan w ciszy kładzie się krzyżem przed ołtarzem. Jest to również jeden z dwóch dni w roku, kiedy podczas Ewangelii odczytuje się opis Męki Pańskiej. W Wielki Piątek odprawiona była również bardzo uroczysta i rozbudowana Modlitwa Powszechna, która posiadała aż 10 wezwań i modlitw po każdym z nich. Tego dnia odbyła się również Adoracja Krzyża, którą poprzedziło jego odsłonięcie. Na koniec Liturgii przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.