Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy Jezusa ze swoimi uczniami.
Mszy Świętej przewodniczył ks. Alojzy Gryszko SDB, który wygłosił homilię. Podczas Mszy Świętej odbył się obrzęd Mandatum, czyli obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Tradycyjnie w tym dniu odbyła się procesja z darami ofiarnymi – w tym dniu przeznaczonymi w szczególności dla ubogich; użyta była I Modlitwa Eucharystyczna, czyli tzw. Kanon Rzymski, a po zakończeniu Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy przechowywania (Ciemnicy) na znak pojmania Chrystusa.