We Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Mszy Świętych przed zapadnięciem zmroku. Jest to czas na adorację Ciała Chrystusa w Grobie Pańskim.
Pierwszej Mszy Świętej Niedzieli Zmartwychwstania przewodniczył ks. Krzysztof Toczyski SDB. Po zapadnięciu zmroku kapłani wraz z usługującymi i ludem zebrali się na zewnątrz kościoła przy ognisku, gdzie nastąpił obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia Paschału, który został uroczyście wniesiony do kościoła. To najważniejszy dzień w roku, dlatego Msza Święta jest bardzo rozbudowana. Podczas jej trwania odśpiewany był Exultet – Uroczyste Orędzie Wielkanocne; podczas Liturgii Słowa odczytane było 8 czytań; odśpiewano uroczyste Gloria – Chwała na Wysokości Bogu; kapłan pobłogosławił wodę chrzcielną, którą pokropił lud, a także odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Msza ta zakończyła Święte Triduum Paschalne, a zaczęła Okres Wielkanocny.