W ubiegły piątek – 20 października – w Stanisławówce odbył się kolejny Wieczór Chwały. Tym razem nosił on tytuł „Największy Skarb” i poświęcony był tematyce wiary. Górny kościół był wypełniony po brzegi przybyłymi na spotkanie. Warto zaznaczyć, że dużą część stanowiła młodzież i dzieci. Utwory przygotowane przez zespół Petroklezji i chór Bosco Band bardzo dobrze wprowadzały w klimat modlitewny spotkania. Grupa teatralna Bosco Drama przygotowała piękną i interesującą scenkę „Nawigacja”. Ukazywała ona życie człowieka który przeżywa własną codzienność starając się kierować wskazówkami NAWIGACJI – Pismem św. Celem, który wyznacza owa Nawigacja jest świętość. Centralnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu.

Kolejny Wieczór Chwały już 15 grudnia. Zapraszamy!