Trzeci dzień rekolekcji upłynął. Długo wyczekiwane spotkanie z naszym przyjacielem ks. Jackiem Adlerem odbyło się wokół Chrystusowego Stołu dnia 9 marca br., a nauka płynęła od Jego przodka – bohatera starotestamentalnego – króla Dawida. Ksiądz Jacek zabrał młodych przyjaciół z płockich szkół średnich na wycieczkę po Hebronie i Betlejem, gdzie ukazał życie prostego pastuszka o niebieskich oczach aż do dnia kiedy Pan wezwał go do Siebie. Podróż była cudna a nauka ta wielka. U początku Wielkiego Postu została przedstawiona tematyka grzechu. Nasz rekolekcjonista w ujęciu króla Dawida pokazał jakie jest poprawne rozumowanie grzechu. Uznać grzech – kara – godne i sprawiedliwe życie.

Chcemy serdecznie podziękować naszemu drogiemu księdzu Jackowi za dar rekolekcji, czas przemyśleń i zadumy. Mamy nadzieje a nawet jesteśmy przekonani że ta nauka będzie dla nas młodych z pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Zapraszamy do Płocka ponownie… Bóg zapłać!