W minioną sobotę, 21 października pod przewodnictwem Pana Leszka Brzeskiego prezesa klubu sportowego-Viktoria, oraz pod duchową opieką KS.Cezarego Lipka sdb, odbył się rajd rowerowy na „Tamę” we Włocławku, aby upamiętnić śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w 39. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Początek wyprawy miał miejsce przy pomniku błogosławionego kapłana męczennika, który znajduje się przy naszym kościele. W pielgrzymce uczestniczyło 10. rowerzystów z Płocka i Gostynina. Po dojechaniu złożyliśmy pod krzyżem znicze i pomodliliśmy się za Ojczyznę. Cały rajd, po mimo deszczu, umiliły nam wspaniałe kolory jesieni.