W dniach od 26-28 września 2016r., gościliśmy w naszej parafii ks. Jacka Adlera; które przez ponad dziesięć lat służył swoją posługa w naszej parafii jako wikariusz i katecheta w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku. W tych dniach dzielił się z nami Słowem Bożym, poprzez wspólną modlitwę i Eucharystię. Pierwszego dnia rekolekcji szkolnych ks. Jacek zatrzymał się wraz z młodzieżą nad światem wartości w oparciu o samo źródło człowieczeństwa tj. przypowieść o Synu marnotrawnych lub inaczej Miłosiernym Ojcu. Zwrócił szczególną uwagę na motywy jakimi kieruje się młody człowiek podczas wyborów życiowych, później sam etap wyboru pod względem konsekwencji a na końcu – Rachunek Sumienia. Powrót do ramion Miłosiernego Ojca czy życie poza Chrystusem i Jego ewangelią. Zachęcał młodych ludzi do kolejnych wspólnych spotkań, które odbędą się w Adwencie i Wielkim Poście. Całej wspólnocie ludzi młodych przyświecało ogromne skupienie, modlitwa i powrót do Miłosiernego Ojca w sakramencie pokuty i pojednania.

Szczęść Boże Księże Jacku i Do zobaczenia…