1. W dzisiejszą niedzielę wprowadzimy uroczyście do naszej parafii, relikwie błogosławionej Rodziny Ulmów. Słowo Boże wygłosi do nas Ksiądz Jarosław Wąsowicz sdb, który był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Rodziny Ulmów.
  2. W dzisiejszą niedzielę zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia na godz. 1500 do dolnego kościoła.
  3. W tym roku Kościół przeżywa Dzień Świętości życia dnia 8 kwietnia (poniedziałek) Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzecznie Duchowej Adopcji, mogą to uczynić uroczyście w naszym Kościele podczas Mszy św. dnia 8 kwietnia o godz. 1800. Należy przyjść wcześniej aby wypełnić formularz przyrzeczenia. Gorąco zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki życiowej. Osoby, które wezmą w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jest tylko Bogu wiadome, zobowiązane są przez 9 miesięcy, każdego dnia odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego.
  4. W poniedziałek i wtorek – 8 i 9 kwietnia – w godz. 1600 – 1730 odbędą się spotkania indywidualne dla kandydatów do bierzmowania według ustalonego harmonogramu. Sakrament Bierzmowania odbędzie się 25 kwietnia o godz. 1800. Zbiórka o godz. 1730. Próby przed bierzmowaniem w górnym kościele o godz. 1845 18 i 19 kwietnia (czwartek i piątek), a 23 kwietnia (wtorek) próba ze świadkami. Spowiedź dla kandydatów, świadków i rodziców 24 kwietnia (środa) o godz. 1600 w górnym kościele.
  5. W niedzielę – 14 kwietnia – na Mszę św. o godz. 1030 zapraszamy rodziców i dzieci, które w maju przystąpią do I komunii świętej. Jest to ostatnie spotkanie przed Uroczystością.
  6. W niedzielę – 21 kwietnia – na Mszę św. o godz. 1030 zapraszamy rodziców i dzieci, które przygotowują się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.

Z życia kościoła

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Wielkiej Nowenny przed dwutysiącleciem dzieła odkupienia. W roku 2033 będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia, jakiego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki Jubileusz, jest dla Kościoła w Polsce wspaniałą okazją do ożywienia wiary, a nade wszystko do dziękczynienia za „wielkie rzeczy, jakie uczynił Wszechmocny” (Łk1,49). Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się Warszawie w dniach 13–14 marca br., podjęli decyzję, że tegorocznym obchodem bliskich już Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest odrodzenie duchowo-moralne i przygotowanie całego Kościoła w Polsce do tego wielkiego Jubileuszu. Najważniejszymi momentami tej nowenny w latach 2024-2033 będą corocznie obchodzone uroczystości Triduum Paschalnego, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz – kończąca rok liturgiczny – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Obchodząc co roku te najważniejsze momenty liturgiczne, będziemy w sposób szczególny dziękować i uwielbiać Boską Trójcę za dzieło Odkupienia, które ogarnia cały świat. Zachęcam duszpasterzy, aby ‒ czy to w ramach liturgii wymienionych uroczystości czy poza nią ‒ podkreślali doniosłość dzieła Odkupienia oraz zachęcali Lud Boży do wdzięczności za nie. Wiernych zaś, zwłaszcza skupionych we wspólnotach religijnych i ruchach, proszę o wielkoduszne włączanie się we wszelkie inicjatywy z tym związane.

Gdańsk, dnia 21 marca 2024 roku                              † Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Gdański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Z życia parafii

Dnia 29 marca 2024r., w godzinie miłosierdzia 1500, pasterz naszej diecezji biskup Szymon Stułkowski przewodniczył Drodze Krzyżowej w Zakładzie Karnym. Siedmiu osadzonych czytało rozważania. Na zakończenie biskup podał uczestnikom do ucałowania relikwie Krzyża z Golgoty i Korony cierniowej, udzielił pasterskiego błogosławieństwa i rozdał upominki czyli krótki życiorys ks. Jerzego Popiełuszki i rozważania „Drogi Krzyżowej”, a także obrazek z malowidłem Władysława Drapiewskiego w katedrze płockiej przedstawiającym Jezusa dźwigającego krzyż – wraz komentarzem biskupa. Nad przebiegiem modlitewnego spotkania czuwał kapelan ks. Krzysztof Toczyski sdb.

Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w tym tygodniu na tacę, do skarbonek świątyni oraz w kancelarii na cele wspólnoty parafialnej oraz na utrzymanie świątyni. Bóg zapłać!

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.
Salezjanie.