W liturgiczne wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tj. 19 października, w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się msza św. za ojczyznę w której wzięli udział przedstawiciele NSZZ Solidarność z regionu płockiego wraz z pocztami sztandarowymi. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ksiądz Wiesław Kania. Po uroczystości poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli pod pomnik sługi bożego ks. Jerzego – Kapelana Solidarności. Wspólnie odmówiono dziesiątkę różańca i złożono kwiaty. Na koniec odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.

Błogosławiony księże Jerzy – módl się za nami…