Dzień liturgicznego wspomnienia bł. Jerzego Popiełuszki jest w naszej parafii szczególnym wydarzeniem ze względu na trwający od lat kult Jego osoby. Ten dzień jest również dniem modlitw o kanonizację ks. Jerzego, a także dniem świętowania płockich środowisk solidarnościowych. Dlatego dnia 19 października br. w naszej świątyni zebrali się licznie wierni, poczty sztandarowe, aby sprawować Mszę Św., której przewodniczył ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki. Po Eucharystii podczas, której były proboszcz naszej parafii przypomniał o potrzebie patriotyzmu na wzór bł. Męczennika, złożone zostały wieńce pod Jego pomnikiem.