Akcja „PALMA” to nie kryptonim tajnej akcji zbrojnej, ale akcja, którą jak co roku w naszej parafii zorganizowała wspólnota Krwi Chrystusa, pod dowództwem pani Danuty Ilińskiej, jednej z naszych niezastąpionych parafianek. Akcja miała na celu zrobienie świątecznych palemek, aby każdy uczestnik liturgii Niedzieli Palmowej mógł z palmą w ręku uczestniczyć w pamiątce tryumfalnego wazdu Chrystusa do Jerozolimy.

Jak widać wspólnota Krwi Chrystusa to nie tylko modlitwa, ale również pomoc na różnych polach duszpasterstwa, za co im z serca dziękujemy…