Liturgiczna Służba Ołtarza

Głównym zadaniem Służby Liturgicznej Ołtarza jest przygotowanie liturgii oraz wypełnianie posługi liturgicznej. Lektorzy czytają Słowo Boże na Mszach św. oraz pełnią posługi odpowiedzialnych za przygotowanie młodszych kolegów do służby przy ołtarzu. Przygotowują oni oprawę liturgiczną najważniejszych uroczystości parafialnych.
Grupa ministrantów, odpowiednio prowadzona we wspólnocie parafialnej, może postępować na drodze chrześcijańskiego wzrastania, tworząc niemal rodzaj proseminarium. Uczcie parafię, rodzinę rodzin, dostrzegać w ministrantach swoich synów, jak sadzonki oliwki dokoła stołu Chrystusa, Chleba Życia” – tak pisał Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek w roku 2004.

Co roku ministranci Stanisławówki biorą udział w Inspektorialnych rozgrywkach piłkarskich, które odbywają się podczas święta ministrantów, zwanych Dominikaliami, a także w „Otwartych dniach” w Salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi oraz w tzw. weekendach z ks. Janem Bosko w Czerwińsku. Podczas Wielkiego Postu ministranci przygotowują i biorą udział w „Misterium Męki Pańskiej”, a także w drodze krzyżowej ulicami parafii Stanisławówki.Ministranci wyjeżdżają podczas wakacji na wycieczki integrujące. Podczas wakacji organizują obozy formacyjne nad morzem, zaś zimą uczestniczą w obozach górskich. Młodzi chłopcy troszczą się o kościół

Najważniejsza dla ministrantów jest systematyczna formacja duchowa. Odbywa się ona raz w tygodniu. W wyznaczony przez Ks. Opiekuna – godzinie ministranckiej. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza obecnie jest ks. Jacek Woźniak SDB

Ministranci wypełniają trzy podstawowe obowiązki:

Obowiązek uczestnictwa raz w tygodniu we Mszy św..
Obowiązek obecności na zbiórce tygodniowej.
Obowiązek uczestniczenia w I Czwartek miesiąca

Najważniejsze miejsce w życiu wspólnoty ministrantów odgrywa I Czwartek miesiąca. Tego dnia na wieczorną Eucharystię zbiera się cała Wspólnota wraz z rodzicami. Uroczysta Msza św. sprawowana jest w intencji ministrantów o dobry wybór drogi życiowej. Przed Mszą św. odbywa się półgodzinne nabożeństwo sprawowane w intencji licznych powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy św. zawsze ministranci wraz ze swymi rodzicami udają się na spotkanie Wspólnotowe, gdzie omawiają sprawy minionego miesiąca. 

Zapraszamy chłopców do zapisywania się do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.