1. Transmisja Mszy Św. z naszego kościoła w każdą niedzielę o godz. 2000. Zapraszamy!

2. Od najbliższej niedzieli (31 maja) zostają zniesione w kościołach limity wiernych. Nadal obowiązuje noszenie maseczek. Tego dnia ks. Cezary Lipka SDB o godz. 1200 odprawi w naszym kościele Mszę św. prymicyjną. Po Eucharystii udzieli prymicyjnego błogosławieństwa, które wiąże się z udzieleniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej i modlitwa w intencji Papieża).

3. W niedzielę – 7 czerwca – po Mszy św. o godz. 1030 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci pierwszo-komunijnych w kościele dolnym.

4. W czwartek – 11 czerwca – obchodzimy Boże Ciało. Msze św. w naszym kościele o godz. 700, 900, 1030 (procesja wokół kościoła) i 1800. Nie ma Mszy św. o godz. 2000. Nabożeństwo czerwcowe i adoracja o godz. 1700. Zapraszamy.

4. W niedzielę – 14 czerwca – Msze św. prymicyjną o godz. 2000 odprawi ks. Akacjusz Cybulski SDB.

5. I Komunia Święta w Stanisławówce odbędzie się 19 września 2020 r. o godz. 1200Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego też 19 września o godz. 930.

6. 

KOMUNIKATY I WSKAZANIA DUSZPASTERSKO-LITURGICZNE
Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie! W związku z licznymi prośbami i pytaniami kierowanymi do Biskupa Płockiego, przekazujemy nowe, ważne komunikaty i wskazania duszpastersko-liturgiczne. Należy pamiętać, że uwzględniając stopniowe wychodzenie z ograniczeń, związanych z panującym stanem pandemii COVID-19, obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienna. Poniższe rozstrzygnięcia, wydane w dniu 29 maja 2020 roku, mogą w najbliższym czasie ulec zmianie.

I. Odwołanie ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane

W związku z ogłoszoną dnia 27.05.2020 r. decyzją władz państwowych dotyczącą zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym oraz w związku z komunikatem Przewodniczącego KEP, Biskup Płocki odwołał z dniem 28 maja br. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (szczegóły – por. Dekret z dn. 28.05.2020 r., nr 1117/2020).

II. Bierzmowania i wizytacje

Księża Biskupi podtrzymują decyzję o odwołaniu celebracji sakramentu bierzmowania i wizytacji pasterskich do końca czerwca br. Pozostałe uroczystości i spotkania z udziałem biskupów odbywać się będą w najbliższych dniach zgodnie z ustalonymi terminami. Nowy jesienny terminarz odwołanych posług ukaże się w czerwcu br.

III. Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych w Diecezji Płockiej

1. W związku z IV etapem łagodzenia obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 pojawiają się nowe możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Ponieważ jednak stan epidemii nie został odwołany, a szkoły nie wróciły do normalnego funkcjonowania, należy zachować daleko idącą ostrożność kierując się przy podejmowaniu wszelkich decyzji przede wszystkim dobrem duchowym oraz bezpieczeństwem dzieci i ich rodzin.
2. Wobec powyższego, przekazujemy następujące wskazania:
A. Przypomina się, że pełne uroczystości pierwszokomunijne dzieci z jednego rocznika w parafii są przełożone w Diecezji Płockiej na okres powakacyjny.
B. Na wyraźną (pisemną) prośbę rodziców dzieci, skierowaną do księdza proboszcza, możliwe jest zarówno indywidualne, jak i grupowe (kilka lub kilkanaścioro dzieci, w zależności od wielkości kościoła, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości między uczestnikami uroczystości) przygotowanie i celebrowanie dla dzieci sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w niedzielę). W analogiczny sposób dopuszcza się zorganizowanie uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
C. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem obowiązujących norm sanitarnych i przy zachowaniu właściwego dystansu.
D. Program formacji realizowany za pośrednictwem zdalnego nauczania we współpracy z rodzicami dzieci, powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej realizowanej w Diecezji Płockiej.
E. Powrót do tradycyjnego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości bez ograniczeń będzie możliwy po zakończeniu pandemii, otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

IV. Boże Ciało

W związku z obowiązującą aktualnie normą dotyczącą dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzeń poza budynkami kultu (do 150 osób), na dzień dzisiejszy, podtrzymane są rozstrzygnięcia i wskazania dotyczące celebrowania Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała br. wydane z mandatu Biskupa Płockiego przez Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej w dniu 15 maja 2020 roku. Władze państwowe i kościelne zapowiadają w tym względzie w najbliższych dniach wydanie nowych, precyzyjnych norm uwarunkowanych bieżącą sytuacją.

V. Posługa szafarzy nadzwyczajnych

Z dniem 30 maja 2020 roku Biskup Płocki przywraca posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej, przy zachowaniu ostrożności i wskazań służb sanitarnych. Proboszcz każdej parafii, po roztropnym namyśle, określa aktualny zakres i sposób tej posługi.

VI. Transmisje nabożeństw i liturgii

W związku z prośbą papieża Franciszka, aby wiary nie sprowadzić do rzeczywistości wirtualnej, należy stopniowo ograniczać transmisje Mszy Świętych i innych nabożeństw w dni powszednie, zachęcając wiernych do powrotu do wspólnoty z Panem przez osobiste uczestnictwo w celebracji sakramentów (zwłaszcza udział w codziennej, a szczególnie niedzielnej Eucharystii).

VII. Spotkania grup formacyjnych i wspólne wyjazdy

Istnieje możliwość wznowienia zawieszonych spotkań wspólnot i grup parafialnych, także poza budynkiem kościoła. Należy przy tym zachować odpowiednie przepisy sanitarne.
W przypadku rekolekcji, wyjazdów wakacyjnych i pielgrzymek, należy przestrzegać aktualnych przepisów sanitarnych.

VIII. Nabożeństwa poza świątynią

Jeśli chodzi o celebrowanie liturgii i nabożeństw poza kościołami i kaplicami, należy przestrzegać aktualnych przepisów państwowych.

Płock, dnia 29 maja 2020 r.
Nr 1119/2020


Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Powrót do ogłoszeń