Pierwsze czytanie

Rdz 9, 8-15

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: "to Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię". Po czym Bóg dodał: " to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia".

Drugie czytanie

1 P 3, 18-22

Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

Ewangelia

Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

 
 
 

 

MYŚL NA NIEDZIELĘ

               

               Dzisiaj Kościół obchodzi Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia przedstawia Jezusa, który przygotowuje się do życia publicznego. Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby przez czterdzieści dni pościć i pokutować. Tam też jest kuszony przez szatana.

My także mamy przygotować się do Paschy. A szatan jest naszym wrogiem. Są osoby, które nie wierzą w jego istnienie i twierdzą, że jest wytworem naszej wyobraźni, że jest złem abstrakcyjnym, rozmytym w ludziach na całym świecie. NIE jest tak!

Pismo Święte wiele razy mówi o nim jak o konkretnym duchowym bycie. To upadły anioł. Pan Jezus w następujący sposób go określa: «jest kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 8,44). Święty Piotr przyrównuje go do ryczącego lwa: «Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!» (1P 5,8). Paweł VI naucza: «Zatem szatan jest nieprzyjacielem numer jeden. Jakie jest jego dzieło? Jest to dzieło kuszenia, wykorzystywanie nas samych przeciwko nam samym. Jest on wrogiem, kusicielem w najwyższym stopniu».

W jaki sposób działa? Kłamiąc, oszukując. Wszędzie tam, gdzie jest kłamstwo jest działanie szatana. «Największym zwycięstwem szatana jest przekonanie nas o tym, że nie istnieje» (Baudelaire). A w jaki sposób kłamie? Przedstawia nam złe czyny jako coś dobrego, nakłania nas do złego i potem podsuwa usprawiedliwienia naszych grzechów. Na koniec swojego oszustwa napełnia nas niepokojem i smutkiem. Czy nie masz takich doświadczeń?

Jaka powinna być nasza postawa wobec kuszenia? Przed: czuwać, modlić się i unikać okazji. W trakcie: opór bezpośredni lub pośredni. Po: jeśli zwyciężyłeś, dziękuj Bogu. Jeśli nie, proś o przebaczenie i wyciągnij wnioski z doświadczenia. Jaka była do tej pory twoja postawa?

Maryja Dziewica zmiażdżyła głowę węża. Niech pomaga nam zwyciężać pokusy każdego dnia.