1. W dzisiejszą niedzielę zbierane są ofiary do puszek na potrzeby misji. Za dar serca serdecznie dziękujemy.
 2. W każdą niedzielę wielkiego postu zapraszamy na nabożeństwo gorzkich żali o godz. 1715.
 3. W każdy piątek wielkiego postu zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej: o godz. 1630 dla dzieci, natomiast o 1730 dla dorosłych. Po każdym nabożeństwie będą zbierane ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. Droga krzyżowa ulicami parafii odbędzie się w piątek – 3 kwietnia – po Mszy św. o godz. 1800.
 4. Film z 14 marca „Najświętsze Serce” w kinie Przedwiośnie został odwołany. Zobaczymy go w innym terminie. Nowy termin seansu zostanie podany w naszej gazetce.
 5. W czwartek – 19 marca – obchodzimy uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz.: 700, 800, 1000, 1800.
 6. Organizowana pielgrzymka do Częstochowy 21 marca dla wspólnoty Żywego Różańca jest odwołana.
 7. Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku nad Wisłą zostało odwołane. Zwrot pieniędzy w kancelarii parafialnej.
 8. Rekolekcje dla parafian (trwające od 22 do 25 marca) są odwołane.
 9. Grupa teatralna ITP z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odwołała swój przyjazd z misterium wielkopostnym do Stanisławówki.
 10. Koncert wielkopostny pani Antoniny Krzysztoń został odwołany. Odbędzie się w innym terminie. Nowy termin koncertu zostanie podany w naszej gazetce.
 11. Wieczór Chwały dnia 20 marca został odwołany. O nowym terminie poinformujemy.
 12. Zarządzenie Biskupa Płockiego w odpowiedzi na Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13 marca 2020 roku.

  a) W trosce o wzajemne zdrowie i odpowiedzialność za innych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem do dn. 29 marca br. Korzystajmy chętnie z tego prawa Kościoła. Proszę osoby starsze, chore, zainfekowane, a także dzieci, młodzież oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia, aby pozostali w domach, jednocząc się w modlitwie za pomocą mediów. Na stronie internetowej diecezji płockiej aktualizowana jest informacja o transmisjach Mszy Świętych niedzielnych i codziennych, do których zachęcajmy wiernych. Proszę Księży Proboszczów, aby uświadomili wiernym, że nie powinni gromadzić się tłumnie w świątyniach. W kościele może znajdować się podczas Mszy Świętej nie więcej niż 50 osób. Jeśli wierni przyjdą, powinni zachować przynajmniej 1 metr odległości między sobą.


  b) Zwracam się do Księży, aby za pomocą mediów społecznościowych (np. Facebooka, Twittera, YouTube) organizowali transmisje Mszy Świętych i nabożeństw (Drogi Krzyżowej, Gorzkich żali, nabożeństw pokutnych, rozważań Słowa Bożego) ze swoich kościołów parafialnych. Wykorzystajmy te środki do kontaktu z naszymi wiernymi w czasie, gdy nie mogą przychodzić do naszych świątyń.


  c) Pamiętajmy o możliwości przyjmowania Komunii duchowej, wzbudzając w sobie taką intencję podczas udziału w transmisjach Mszy Świętych. Ufajmy Panu, że w sposób zwyczajny będziemy mogli przystępować do sakramentów świętych już w niedługim czasie, gdy zwalczymy szerzącą się pandemię.


  d) Aż do odwołania, na terenie diecezji płockiej zostają zawieszone wszystkie rekolekcje, zarówno parafialne, jak i szkolne.


  e) Proszę Księży Proboszczów, by w miarę możliwości otwierali kościoły dla indywidualnej modlitwy wiernych w ciągu dnia.


  f) Sprawowanie sakramentu chrztu świętego, jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci, spróbujmy przełożyć na dalszy czas.


  g) Proszę kapłanów, aby z zachowaniem roztropności byli gotowi do sprawowania sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Przypominam o obowiązku zabezpieczenia konfesjonałów foliami lub szybami ochronnymi.


  h) Należy zadbać o to, aby pogrzeby były sprawowane bez większego udziału wiernych. Łącząc się w bólu z wiernymi, zachęcajmy ich, aby do ustania pandemii w pogrzebach brała udział jedynie najbliższa rodzina, nie więcej niż 50 osób.


  i) Zgodnie z prośbą abpa S. Gądeckiego, proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 odmawiali w kościołach różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, kończąc go antyfoną maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca Świętego. Zadbajmy o transmisję tej modlitwy za pomocą mediów społecznościowych. Wspólnota wiernych, zjednoczona w modlitwie i na kolanach, będzie w czasie Wielkiego Postu ukazywała wagę i moc wiary, nawet gdy nie może fizycznie znaleźć się w jednym miejscu.
  10. Apeluję do wszystkich o bezwzględne stosowanie się do zarządzeń władz, służb medycznych i sanitarnych. W duchu odpowiedzialności i miłości bliźniego traktujmy poważnie obecną sytuację. Nie chodzi jedynie o nasze zdrowie, ale przede wszystkim o zabezpieczenie ludzi słabszych i chorych. Zobowiązuję kapłanów do informowania wiernych na bieżąco o nowych zarządzeniach władz.


  j) Proszę szczególnie dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, zainfekowane, aby bez potrzeby nie opuszczały domów. Wykorzystajmy ten czas na modlitwę, naukę i pracę w domu.


  k) Zwracam się do dorosłych o okazywanie miłosierdzia ludziom chorym, starszym, zainteresowanie nimi i pomoc w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy, pamiętając zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić do zakażenia ich wirusem.


  l) Unikajmy w tym trudnym czasie zabobonnego i magicznego podejścia do wiary, typowego dla religii pierwotnych. Katolicy zawsze wyróżniali się właściwym pojmowaniem relacji wiary i rozumu. Nie odwołujmy się do proroctw i przepowiedni, a trzymajmy się zdrowej nauki (por. 2 Tes 2,15), pamiętając, by być zawsze gotowymi na przyjście Pana.

Powrót do ogłoszeń