1.    Dzisiejszą niedzielą zaczynamy w Kościele okres adwentu.

2.    W środę – 6 grudnia – w kawiarence parafialnej o godz. 1900 odbędzie się spotkanie świąteczno-formacyjne dla katechetów.

3.    W tym tygodniu – 7 grudnia – przypada I czwartek miesiąca. Zapraszamy wszystkich ministrantów i rodziców na uroczystą mszę św. o godz. 1800. Po mszy zapraszamy na braterskie spotkanie.

4.    W piątek – 8 grudnia – obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 700, 800, 1200 i 1800. Od godz. 1700 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

5.    W następną niedzielę – 10 grudnia – po mszy św. o godz. 1030 odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. Tego samego dnia po mszy św. o godz. 1600 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców. Podczas Eucharystii poświęcone zostaną medaliki. Także tego samego dnia o godz. 1500 odbędzie się spotkanie dla Salezjanów Współpracowników.

6.    W następny czwartek – 14 grudnia – mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

7.    Na roraty zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 700. Dzieci i młodzież zapraszamy we wtorki i czwartki również o godz. 700.

8.    Rekolekcje szkolne w czasie adwentu:
4 grudnia 2017 r. (poniedziałek):
godz. 800 Zes. Szkół nr 6, Pierwsze Niepub. Gim., Prywatne Lic. Z. O. K. „Profesor”;
godz. 1000 Zespół Szkół nr 2;
godz. 1200 Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera.

5 grudnia 2017 r. (wtorek):
godz. 800 Zes. Szkół Usług i Przed. im. abp A.J. Nowow., I Gim., I Lic. Ogól. PUL;
godz. 1000 II Prywatna Szkoła Podstawowa Z.O.K. „Profesor”, I Lic. Ogól. Feniks;
godz. 1200 ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Płocku, ZDZ Płock.

6 grudnia 2016 r. (środa):
godz. 930 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, nr 2.

Z życia diecezji

         Czcigodni Księża, Drogie Siostry Zakonne, Kochani Diecezjanie Płoccy!

         Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce pragniemy w najbliższych miesiącach otworzyć się na obecność i działanie Ducha Świętego w życiu naszych wspólnot i każdego z nas. Od zarania dziejów Kościoła, to właśnie Duch Święty sprawiał, że uczniowie Jezusa ruszali w świat, by głosić ludom i narodom dobrą nowinę o zbawieniu. Uzbrojeni Mocą z Wysoka kolejne zastępy misjonarzy opuszczały ojczyste strony, udając się w dalekie strony, których mieszkańcy pozbawieni byli światła Ewangelii. Także dziś nie brakuje duchownych i świeckich, którzy przepowiadają Chrystusa na terenach misyjnych. Są pośród nich również księża oraz osoby konsekrowane z naszej diecezji.

         W ostatnich dniach listopada odwiedziłem czterech księży płockich, którzy pracują w Peru nad Amazonką. Dlatego korzystam z okazji, żeby przekazać Wam, Siostry i Bracia, serdeczne pozdrowienia od Księży: Marka, Zbigniewa, Pawła i Radosława. Była to pierwsza wizyta biskupa płockiego u misjonarzy pracujących od wielu lat nad brzegami najdłuższej rzeki świata. Trzech spośród nich jest proboszczami, a jeden rektorem wyższego seminarium duchownego w Iquitos.

         Dziękuję dobremu Bogu za czas spędzony wspólnie z misjonarzami, za możliwość poznania z bliska realiów życia misyjnego. Z pewnością niesie ono z sobą wiele radości płynących z budowania wspólnot parafialnych, ale nie brakuje w nim także trudności, z którymi trzeba się zmagać na codzień. Mówi się, że misjonarze, to żołnierze walczący na pierwszej linii frontu. Dni spędzone z  płockimi misjonarzami w peruwiańskiej Amazonii potwierdziły, że jest w tym wiele prawdy. Zderzenie z odmienną kulturą, mentalnością, obyczajami zakorzenionymi często w dawnych wierzeniach, ponadto uciążliwy tropikalny klimat, wymagają od każdego misjonarza głębokiej wiary, hartu ducha, poświęcenia i pokory. Jestem pełen uznania dla płockich misjonarzy, którzy w tych trudnych warunkach dają wspaniałe świadectwo miłości Boga i ludzi żyjących niejednokrotnie w skrajnym ubóstwie.

         Dlatego proszę Was, Umiłowani Diecezjanie, módlcie się często za naszych misjonarzy! Proście też Pana żniwa o nowe powołania misyjne. Na koniec, chcę gorąco podziękować kapłanom oraz wiernym świeckim za hojne wsparcie materialne misjonarzy, którzy odwiedzają parafie naszej diecezji, jak i za ofiary pieniężne przekazywane na diecezjalny fundusz misyjny – Bóg Zapłać! Dajcie a będzie wam dane, zapewnia nas Jezus w Ewangelii.

         Niech rozpoczynający się dzisiaj okres Adwentu będzie obfity w dary Ducha Świętego, który przygotuje nasze serca na narodziny Syna Bożego. Ojciec Niebieski nieustannie bowiem posyła swego Syna w mocy Ducha Świętego, aby ludziom żyjącym w ciemnościach niewiary zabłysło światło zbawienia.

         Z całego serca, Umiłowani, Wam błogosławię i pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza.

Płock, dnia 27 listopada 2017 r.

Wasz biskup Piotr

Powrót do ogłoszeń